معنی و ترجمه کلمه quick set به فارسی quick set یعنی چه

quick set


عمران : گرفتن فورى بتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها