معنی و ترجمه کلمه quick setting cement به فارسی quick setting cement یعنی چه

quick setting cement


سيمان تند گير
عمران : سيمان زودگير
معمارى : سيمان زودگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها