معنی و ترجمه کلمه quick time به فارسی quick time یعنی چه

quick time


سر قدم بلند،قدم تندرو
علوم نظامى : قدم تند مارش تند با سرعت ¹12

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها