معنی و ترجمه کلمه quick-break switch به فارسی quick-break switch یعنی چه

quick-break switch


علوم مهندسى : کليد قطع سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها