معنی و ترجمه کلمه quicken به فارسی quicken یعنی چه

quicken


زنده کردن ،جان دادن به ،روح بخشيدن ،تسريع شدن ،تخميرکردن ،زنده شدن
کامپيوتر : کوئيکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها