معنی و ترجمه کلمه quicken به فارسی quicken یعنی چه

quicken


زنده کردن ،جان دادن به ،روح بخشيدن ،تسريع شدن ،تخميرکردن ،زنده شدن
کامپيوتر : کوئيکن


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها