معنی و ترجمه کلمه quicksand به فارسی quicksand یعنی چه

quicksand


ماسه بادى ،ماسه ناپاى ،ماسه غلطان ،ماسه روان ،ماسه دانه نچسبيده ،ريگ روان ،تله ،دام ،ماسه متحرک
معمارى : ريگ روان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها