معنی و ترجمه کلمه quicky به فارسی quicky یعنی چه

quicky


)quickie(چيزيکه بسرعت انجام شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها