معنی و ترجمه کلمه quietude به فارسی quietude یعنی چه

quietude


)quietness(ارامش ،سکون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها