معنی و ترجمه کلمه quincun cial به فارسی quincun cial یعنی چه

quincun cial


مرتب بشکل خالهاى برگ پنج درگنجفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها