معنی و ترجمه کلمه quinquepartite به فارسی quinquepartite یعنی چه

quinquepartite


پنجگانه ،پنج تايى ،پنج جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها