معنی و ترجمه کلمه quintan fever به فارسی quintan fever یعنی چه

quintan fever


(تب ) پنج روزيکبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها