معنی و ترجمه کلمه quintessen tial به فارسی quintessen tial یعنی چه

quintessen tial


جوهرى وابسته به عنصرپنجم ،اثيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها