معنی و ترجمه کلمه quintet به فارسی quintet یعنی چه

quintet


)quintette(قطعه موسيقى مخصوص ساز و اواز پنج نفرى ،پنج نفرى ،پنجگانه
شيمى : پنج تايى
ورزش : تيم بسکتبال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها