معنی و ترجمه کلمه quintillion به فارسی quintillion یعنی چه

quintillion


عدد يک با 18 صفر بتوان2

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها