معنی و ترجمه کلمه quittance به فارسی quittance یعنی چه

quittance


مفاصا"،رسيد مفاصا،برائت ،پاکى ،تبرئه ،پاداش ،بازپرداختن ،جبران کردن
قانون ـ فقه : برائت ذمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها