معنی و ترجمه کلمه quota system به فارسی quota system یعنی چه

quota system


بازرگانى : سيستم سهميه اى ،نظام سهميه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها