معنی و ترجمه کلمه quota-share treaty به فارسی quota-share treaty یعنی چه

quota-share treaty


بازرگانى : قرار سهميه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها