معنی و ترجمه کلمه quotation mark به فارسی quotation mark یعنی چه

quotation mark


نشان نقل قول ،علامت نقل قول( يعنى اين علائم)' '

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها