معنی و ترجمه کلمه quoted price به فارسی quoted price یعنی چه

quoted price


قيمت داده شده
بازرگانى : مظنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها