معنی و ترجمه کلمه qwerty keyboard به فارسی qwerty keyboard یعنی چه

qwerty keyboard


کامپيوتر : ترتيب صفحه کليد که روى بسيارى از صفحه کليدهاى موجود در ماشين تحرير و کامپيوتر و کلمه پردازها استاندارد مى باشد صفحه کليد کورتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها