معنی و ترجمه کلمه r (range) به فارسی r (range) یعنی چه

r (range)


روانشناسى : دامنه نمره ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها