معنی و ترجمه کلمه r (rorschach total score) به فارسی r (rorschach total score) یعنی چه

r (rorschach total score)


تعداد کل پاسخها( در رورشاخ)
روانشناسى : تعداد کل پاسخها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها