معنی و ترجمه کلمه r method به فارسی r method یعنی چه

r method


علوم نظامى : روش ارسال پيامى که در ان ايستگاه گيرنده بايستى رسيد بدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها