معنی و ترجمه کلمه rabal به فارسی rabal یعنی چه

rabal


روش تعيين اوضاع جوى به وسيله بالنهاى هواسنجى
علوم نظامى : روش استفاده از پيامهاى هواسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها