معنی و ترجمه کلمه rabbet plane به فارسی rabbet plane یعنی چه

rabbet plane


علوم مهندسى : رنده کام کنى
معمارى : رنده دو راهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها