معنی و ترجمه کلمه rabbet به فارسی rabbet یعنی چه

rabbet


فاق ،داراى کنش کاو کردن ،با کنش کاو بهم پيوستن ،جفت کردن نر و مادگى ياکام و زبانه لبه تخته و امثال ان
علوم مهندسى : اتصال فاق و زبانه
معمارى : دوراهه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها