معنی و ترجمه کلمه raceway به فارسی raceway یعنی چه

raceway


حلقه گردش ،ساچمه رو،جوى اب ،نهر،محل عبور سيم برق در ساختمان
علوم مهندسى : مسير گردش ساجمه هاى ياطاقان
الکترونيک : سيمرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها