معنی و ترجمه کلمه racing dive به فارسی racing dive یعنی چه

racing dive


شيرجه افقى دراغاز مسابقه( مخصوصا "کرال)
ورزش : شيرجه افقى دراغاز مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها