معنی و ترجمه کلمه racing-car engine به فارسی racing-car engine یعنی چه

racing-car engine


علوم مهندسى : موتور مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها