معنی و ترجمه کلمه racism به فارسی racism یعنی چه

racism


راسيسم ،نژاد پرستى ،تبعيض نژادى
قانون ـ فقه : اعتقاد به برترى برخى نژادها بر بعضى ديگر و لزوم توجيه خصوصيات قومى و ملى و فرهنگى بر مبناى معيارهاى نژادى
روانشناسى : نژادپرستى
بازرگانى : نژادگرائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها