معنی و ترجمه کلمه rack and pinion به فارسی rack and pinion یعنی چه

rack and pinion


علوم مهندسى : ميله دندانه دار و چرخ دندانه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها