معنی و ترجمه کلمه racked with pain به فارسی racked with pain یعنی چه

racked with pain


شکنجه کردن ،نسق کردن ،اندامهاى( کسيرا )کشيدن ،معذب داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها