معنی و ترجمه کلمه racking seizing به فارسی racking seizing یعنی چه

racking seizing


علوم دريايى : بستن ضربدرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها