معنی و ترجمه کلمه racking به فارسی racking یعنی چه

racking


ريسمان ،هشتگير
عمران : تميز کردن شبکه تورى اشغال گير
معمارى : لاريز
بازرگانى : چيدن
علوم دريايى : طناب نازک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها