معنی و ترجمه کلمه rad به فارسی rad یعنی چه

rad


يک واحد از دوز تشعشعى دريافتى اتمى ،يک واحد دوز اتمى ،(برابر ¹¹ 1ارگ تشعشع درهرگرم وزن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها