معنی و ترجمه کلمه radar altitude به فارسی radar altitude یعنی چه

radar altitude


ارتفاعى که بوسيله رادار بطور خودکار به هواپيما داده ميشود
علوم نظامى : ارتفاع رادارى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها