معنی و ترجمه کلمه radar boresight به فارسی radar boresight یعنی چه

radar boresight


محوريابى رادار
علوم نظامى : تطابق خط ديد رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها