معنی و ترجمه کلمه radar clutter به فارسی radar clutter یعنی چه

radar clutter


منطقه کور رادار
علوم نظامى : منطقه پوشيده از ديد رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها