معنی و ترجمه کلمه radar correlation به فارسی radar correlation یعنی چه

radar correlation


علوم نظامى : درک وابستگى اطلاعات يا هدفهاى موجود درروى صفحه رادار با اطلاعات و هدفهاى مورد نظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها