معنی و ترجمه کلمه radar countermeasures به فارسی radar countermeasures یعنی چه

radar countermeasures


اقدامات ضد رادار
علوم نظامى : پيش گيريهاى ضد رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها