معنی و ترجمه کلمه radar discrimination به فارسی radar discrimination یعنی چه

radar discrimination


قدرت تجزيه و تحليل هدفهاى مختلف از روى صفحه رادار
علوم نظامى : قدرت قرائت هدف از روى صفحه رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها