معنی و ترجمه کلمه radar locating به فارسی radar locating یعنی چه

radar locating


علوم نظامى : تعيين محل نقاط يا هدفها به وسيله رادار تعيين محل توپهاى دشمن به وسيله رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها