معنی و ترجمه کلمه radar tracking به فارسی radar tracking یعنی چه

radar tracking


تعقيب به وسيله رادار
علوم نظامى : رديابى هدفها به وسيله رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها