معنی و ترجمه کلمه radar trapping به فارسی radar trapping یعنی چه

radar trapping


اختلال رادار
علوم نظامى : اختلال پيدا کردن رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها