معنی و ترجمه کلمه radiac به فارسی radiac یعنی چه

radiac


کشف راديواکتيويته
علوم نظامى : کشف اشعه راديواکتيو و اندازه گيرى ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها