معنی و ترجمه کلمه radial artery به فارسی radial artery یعنی چه

radial artery


شريان زند اصلى ،سرخرگ زندزبزين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها