معنی و ترجمه کلمه radial drilling machine به فارسی radial drilling machine یعنی چه

radial drilling machine


علوم مهندسى : دستگاه مته بازويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها