معنی و ترجمه کلمه radial flow pump به فارسی radial flow pump یعنی چه

radial flow pump


عمران : تلمبه با جريان شعاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها