معنی و ترجمه کلمه radial line plot به فارسی radial line plot یعنی چه

radial line plot


علوم نظامى : روش تعيين محل نقاط با اخراج اشعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها