معنی و ترجمه کلمه radial motor به فارسی radial motor یعنی چه

radial motor


موتور شعاعى
علوم مهندسى : موتور ستاره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها